Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

plakat 3 RozmawiajReaguj

Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości, kończącej szkołę podstawową i zainteresowanej nauką w liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendyści Edukacyjnej Fundacji Czerneckiego mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie.

Cel

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw społecznych. Daje również możliwość uczestnictwa w warsztatach fundacji, wyjazdach letnich i zimowych, wspiera rozwój zainteresowań i pasji, pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.

Kto może aplikować

Uczniowie, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą dalej się rozwijać w liceum lub technikum w dużym mieście a ponadto:
1. zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza online. Ten wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze;
2. uzyskali dobre wyniki w nauce;
3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie).
4. akceptują postanowienia Regulaminu.

Fundacja Orange wraz z liderami Pracowni Orange ogłosiła nabór do programu wsparcia dla lokalnych społeczności o nazwie Pracownie Orange. Celem programu jest stworzenie multimedialnych świetlic wyposażonych w szybki internet i nowoczesny sprzęt, które mają stać się centrum edukacji, spotkań i rozwoju mieszkańców mniejszych miejscowości. W ramach programu grupy inicjatywne z miejscowości do 40 tys. mieszkańców, których gminach nie ma jeszcze Pracowni Orange, mogą ubiegać się o dwuletnie wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu Pracowni.

Poza multimedialną świetlicą wyposażoną w darmowe połączenie z internetem i sprzęt, grupy inicjatywne otrzymują szkolenia i warsztaty z animacji społecznej, umiejętności liderskich i cyfrowych. Dodatkowo, mogą organizować ciekawe i pożyteczne aktywności dla mieszkańców, a w razie potrzeby otrzymują granty na realizację własnych projektów.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 39 w dniu 24.02.2023 r. w godz. 10.00 – 12:30. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do:

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r. Jest to bilet uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociagami KM przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących. Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie biletowej lub bezpośredno u kierownika pociągu. Cena biletu wynosi 75 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg. Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.