AGENCJA POCZTOWA W DĄBRÓWCE

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Dąbrówce.

Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję !

Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

Więcej informacji: tel. 22-557-96-63

PODZIĘKUJMY ZA DAR KRWI

Podziękujmy za dar krwi.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny –  długoletnie i bezinteresowne oddawanie krwi przez członków Klubu HDK przy OSP w Lelisie,  podjęta została inicjatywa ufundowania sztandaru od społeczeństwa naszej gminy. W związku z powyższym prosimy o przyłączenie się do tej pięknej akcji.

Środki finansowe można wpłacać na  konto: 63 8923 0008 0180 0122 3018 0001

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI

plakat mojaflaga

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o. o. informuje, że w dniu 09.04.2019 r. w godzinach 8.00 - 10.00, nastąpi wyłączenie dostawy wody w miejscowościach: Dąbrówka, Płoszyce, Grale i Szkwa z powodu prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Dąbrówce.

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.
Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 485 osób w wieku 30 lat i więcej (265 K/220 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
  • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety.