Urząd Gminy w Lelisie informuje, że na dzień 4 marca 2019 r. zaplanowane jest wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

W związku z powyższym w dniach od 27 lutego  do 1 marca 2019 r. planowane są czasowe przerwy techniczne, w tym przerwy w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że:

  • w środę 27 lutego 2019 r. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta włączona zostanie ponownie 4 marca 2019 r.
  • w piątek 1 marca 2019 r. od godz. 1200 do zamknięcia urzędu nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W tym dniu  składanie wniosków o dowód osobisty i odbiór dowodów osobistych  będzie możliwe do godz. 1130.