Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie, informuje że 25 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. Generator wniosków zostanie uruchomiony 25 lutego, nabór fiszek będzie trwał do 18 marca 2019 r. do godziny 12:00.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych oraz samopomocowych grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.

Projekty mające szanse na otrzymanie dofinansowania:

  • w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach;
  • w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu oraz wyrównania szans;
  • w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

 

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2019 r. wynoszą, podobnie jak w roku ubiegłym, 261 000 zł, z czego na ścieżkę „Inicjatywy oddolne” przeznaczone jest około 130 500 zł, na ścieżkę „Wsparcie grup samopomocowych” 18 000 zł, a na ścieżkę „Rozwój organizacji” 112 500 zł.
Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy (maj-październik 2019)

Projekty we wszystkich ścieżkach będą oceniane dwuetapowo:
I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków;
II etap (dla zakwalifikowanych) – prezentacja projektu przed komisją oceniającą.
Pełne informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursowym i na stronie www.mazowszelokalnie.pl