Urząd Gminy Lelis informuje że od dn. 1 lipca 2019 r. zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i po w/w dacie będą obowiązywać nowe numery rachunków bankowych do płatności na rzecz Gminy Lelis.
W związku z powyższym zmienią się również numery kont bankowych mieszkańców na które są wpłacane opłaty za podatek i odbiór odpadów komunalnych.
Informujemy jednocześnie, że po 15 czerwca 2019 r. Urząd Gminy Lelis przekaże mieszkańcom indywidualne numery kont  bankowych dotyczące opłat za podatek i za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe numery rachunków bankowych zostaną przekazane mieszkańcom stosownym zawiadomieniem.

Urząd Gminy Lelis zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Lelis, aby po 18 czerwca 2019 r. nie wpłacać należności na aktualne konta bankowe do czasu otrzymania nowych rachunków bankowych.