INFORMACJA

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie planuje przystąpić do udziału w programie pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 proszone są o kontakt telefoniczny z Iwoną Nasiadka pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie pod numerem telefonu (29) 761 19 94 lub poprzez kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28.12.2020 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych tą formą wsparcia umożliwi nam właściwe oszacowanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Lelis i złożenie odpowiedniego wniosku.

Pare słów o Programie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, skierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawnosci, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

INFORMACJA

ZMIANA ADMINISTRATORA SIECI KANALIZACYJNEJ

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. w obrębie miejscowości Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Łęg Starościński nastąpi zmiana administratora sieci kanalizacyjnej z Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. na Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.
W związku w powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców wymienionych wyżej miejscowości o osobiste zgłaszanie się do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. w Lelisie przy ul. Szkolnej 37- celem podpisania umów na odbiór ścieków.
W razie pytań możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem: (29) 761 19 81 od pon. do pt.  w godz. od 7:00 do 15:30.

PROGRAM - CZYSTE POWIETRZE

Informacja dot. zaświadczeń wydawanych w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Każda osoba, która  planuje ubiegać się o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”, musi złożyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

W Gminie  Lelis ww. zaświadczenia wydaje - Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Szkolna 37.

Na  podstawie wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  zaświadczenia,  zostanie  dokonana weryfikacja   kryterium  dochodowego, uprawniającego do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.    

INFORMACJA

Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych (rowy, drenaże, przepusty) w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne, z dnia 20 lipca 2017 r.

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Na terytorium całego kraju nadal obowiązuje strefa czerwona.

Od soboty, 7 listopada w całym kraju będą obowiązywać nowe, zaostrzone środki bezpieczeństwa:

 • W dziedzinie edukacji, kultury i sportu:
  • nauka zdalna zostanie rozszerzona na uczniów szkół podstawowych w klasach I-III (od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada);
  • przedłużono naukę zdalną dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (do 29 listopada);
  • utrzymano dotychczasowe zasady w pozostałych dziedzinach (m. in. zamknięcie basenów i siłowni, zakaz udziału publiczności w wydarzeniach sportowych).
 • W życiu społecznym:
  • do 29 listopada zamknięte będą instytucje kultury (teatry, kina, muzea etc.);
  • ograniczenie liczby wiernych w kościołach (maksymalnie 1 osoba na 15 m2);
  • utrzymano dotychczasowe zasady w pozostałych dziedzinach życia społecznego (m. in. zakaz organizowania spotkań i imprez, ograniczenie liczebności zgromadzeń do 5 osób, ograniczenia dla seniorów).
 • W gospodarce:
  • w galeriach handlowych będą mogły być otwarte jedynie wybrane kategorie sklepów (z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, budowlanymi, z prasą, z produktami dla zwierząt, ze środkami czystości oraz apteki);
  • w sklepach o powierzchni poniżej 100 m2 zostanie wprowadzony limit 1 osoby na 10 m2,
  • hotele będą dostępne jedynie dla osób w podróży służbowej;
  • pozostałe ograniczenia nie ulegną zmianie (m. in. zawieszenie działalności sanatoriów, limit osób w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2, usługi gastronomiczne jedynie na wynos).

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020

NARODOWE SW NIEPODLEGLOSCI 2020

 

Statystyki wg. stanu na 31.12.2020 r.

9781 Liczba mieszkańców
4948 Liczba mężczyzn
4833 Liczba kobiet
137 Urodzenia w 2020 r.