Dotyczy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce".

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Oddział Infrastruktury UNIBEP Spółka Akcyjna w Białymstoku - zgodnie z pismem nr DGL.7226.2.2020 z dnia 23.01.2020 r. zawiadamia, że wprowadzenie COR planowane jest na dzień 31.01.2020 r., a zamknięcie ruchu dnia 03.02.2020 r.

UM Ostrołęka poda do publicznej wiadomości informację na temat planowanych utrudnień w ruchu.

Mapa z czasową organizacją ruchu drogowego dot. przebudowy w/w drogi w załączeniu do artykułu.