POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Łodziska

Laboratorium Pomiarowe Strefa informuje, iż zaplanowane zostały – pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Łodziska w dniach 27 - 28.05.2020 r. Pomiary pola elektromagnetycznego dotyczą pola, którego źródłem jest bazowa stacja nadawcza telefonii komórkowej umieszczona na maszcie i zostały zlecone przez właściciela instalacji: Plus.