KOMUNIKAT
W związku z zakończeniem robót pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis" oraz uzyskaniem w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania Gmina Lelis uprzejmie zaprasza mieszkańców kolonii Durlasy do podpisywania umów na dostawę wody. W imieniu Gminy Lelis podpisywanie umów realizuje Firma ASG Inwestycje s.c. 07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 13.
Umowy mogą być podpisane do końca marca 2019 r., po tym terminie umowy będą zawierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie Sp. z o.o. ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.
GUS

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przedkłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określenia poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalenia płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Durlasach

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Durlasach.

Zarządzenie nr 0050.1.2019

POMOC DLA RODZINY POGORZELCÓW

Szanowni Mieszkańcy !

Kierując się potrzebą serca i ludzkiej solidarności prosimy Państwa o pomoc dla rodziny pogorzelców z terenu naszej gminy którzy stracili swój dobytek w pożarze w dniu 03.01.2019 r. 

Potrzebne są:info

  • koce, kołdry, poduszki, pościel,
  • artykuły  gospodarstwa domowego,
  • ubrania dla 2 kobiet w rozmiarze 36/38, obuwie rozmiar 38,
  • ubrania dla mężczyzny w rozmiarze L, obuwie rozmiar 45,
  • ubrania dla dziewczynki – lat 5 – wzrost 134 cm, obuwie rozmiar 30,
  • ubrania dla chłopca – lat 4 – wzrost 116 cm, obuwie rozmiar 28.

Uprzejmie prosimy o przynoszenie powyższych przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelisie, nr kontaktowy (29) 761-19-95.

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
w ramach nieodpłatnej  pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

http://bip.lelis.pl/artykul/21/110/harmonogram-udzielania-porad-prawnych-na-terenie-powiatu-ostroleckiego

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie opłatkowe które odbędzie się w niedzielę 23 grudnia 2018 r. o. godz. 12:00 przed Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

Aktualizacja 27.12.2018 r.

GALERIA ZDJĘĆ