AKTYWIZACJA

W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”

którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 483 osób w wieku 30 lat i więcej (283 K/200 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
  • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety.

Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu poprzez opracowanie/aktualizację IPD. Każdy uczestnik projektu otrzyma zgodną z IPD ofertę obejmującą formę wsparcia w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

SZCZEPIENIE PSÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przypomina o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, o czym stanowi art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421). Posiadacze psów powyżej 3 miesiąca życia obowiązani są poddać zwierzęta szczepieniom nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Wścieklizna jest to choroba śmiertelna, która może dotyczyć zarówno ludzi jak i zwierząt, dlatego tez profilaktyka polegająca na wykonywanym obowiązku szczepień psów jest niezmiernie istotna, gdyż chroni przed zachorowaniem. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce ostrzega, że w przypadku niedopełnienia obowiązku szczepień będą stosowane sankcje wynikające z ww. ustawy.

MASZ GŁOS
RUSZYŁY ZAPISY DO AKCJI MASZ GŁOS
W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zapiszą się do programu.
Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej współpracujące społeczności: mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na prestiżową nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.
Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie !

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 9 lutego 2021 r. Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin będzie nieczynny.

W związku z powyższym osoby zainteresowane będą mogły zgłosić się do Punktu w dniu 8 lutego 2021 r. w godzinach 9:00 - 11:00.  

Szczegółowe informacji pod nr telefonu: /29/ 746 90 33

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W dniu 9 lutego 2020 roku obchodzony jest „Dzień Bezpiecznego Internetu” (DBD, który ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystania Internetu.
Zachęcam w związku z tym do wspierania tego przedsięwzięcia poprzez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (np. zajęć edukacyjnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich do końca marca 2021 roku za pomocą elektronicznego  formularza na stronie DBI.pl

Wsparciem w tych działaniach służą funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz dzielnicowi (koordynatorem działań w tym zakresie jest asp. Krzysztof Kolator - tel. 506-869-079).
Na stronie internetowej www.saferinternet.pl można uzyskać wszystkie informacje dotyczące tegorocznego „Dnia Bezpiecznego Internetu", a także profesjonalne materiały edukacyjne do wykorzystania w celu podnoszenia świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa.

Nadmieniam, że organizatorzy ,,Dnia Bezpiecznego Internetu" przygotowali konkurs na najciekawszą inicjatywę DBI dla lokalnych organizatorów tego dnia. Przewidziane są w związku z tym nagrody ufundowane przez partnerów tej akcji.

 

ZASTĘPCA
Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce
mł. insp. Andrzej Siurnicki

RADOSNE POWITANIE

RADOSNE POWITANIE NOWO NARODZONYCH MIESZKAŃCÓW GMINY LELIS !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przygotował niespodziankę dla nowych, najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Od 1 stycznia 2021 roku, każdy rodzic składający wniosek o „becikowe” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie, otrzyma list gratulacyjny oraz drobny prezent od Wójta Gminy Lelis, Stefana Prusika, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie. Dla nowo narodzonych dzieci przygotowaliśmy mięciutkie, kolorowe kocyki, które umilą już pierwsze dni ich życia.

Inicjatywa powitania nowo narodzonych dzieci jest wyrazem dumy i radości  z tego, że w naszej gminie, z roku na rok, przybywa coraz więcej nowych mieszkańców. Maluszkom życzymy zdrowia, a rodzicom składamy gratulacje! Życzymy Wam, abyście stanowili szczęśliwą i zgodną rodzinę.