OGŁOSZENIE
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY LELIS

      Wójt Gminy Lelis informuje, że zgodnie z art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010, z późn. zm.) gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;
oraz na podstawie art.  9u w/w ustawy  sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców.

        Mając powyższe na uwadze pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie rozpoczną  kontrolę nieruchomości, na podstawie stosownego upoważnienia i na żądanie właściciela nieruchomości dowodu  potwierdzającego tożsamość, od dnia 28 kwietnia 2020 r.  

KUPUJ ŚWIADOMIE - PRODUKT POLSKI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", któej celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zkupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju i na świecie.

POMOC W CZASIE EPIDEMII

W Wielki Piątek nasi najmłodsi Mieszkańcy Gminy dostali pierwsze słodkie niespodzianki od Wielkanocnego Zajączka. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa rozpoczęli dostarczanie słodkich upominków i będą kontynuować wizyty po Świętach Wielkanocnych. Odwiedzają rodziny z dziećmi, które spełniają następujące kryteria:

  • - objęte są wsparciem asystentów rodziny,
  • - przyznane zostały decyzją administracyjną bezpłatne posiłki w szkole,
  • - posiadają dzieci z niepełnosprawnością,
  • - rodziny wielodzietne, które posiadają uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Do powyższego programu przyznawania paczek zakwalifikowano 150 rodzin z 400 dziećmi z Naszej Gminy.

KOMUNIKAT - KRUS

Komunikat KRUS.

KOMUNIKAT - KRUS

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCHZAWIESZCZENIE ZAJEC

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Lelisie  przy ul. Szkolnej 39  w dniu 27.03.2020 r. w godz. 10:00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.