Wójt Gminy Lelis pragnie powiadomić mieszkańców Gminy, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00, w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny alarmowe zostaną uruchomione przez 1 minutę i emitować będą dźwięk ciągły.

WYBORY DO RAD IZB ROLNICZYCH - SPIS WYBORCZY

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 119 w Lelisie z dnia 08 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, listę osób zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu ostrołęckiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku.

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 119

Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 119 w Lelisie z dnia 12 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 119 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

WYBORY DO RAD IZB ROLNICZYCH

Ogłoszenie w sprawie udostępnienia do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

W związku z zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r. wyborami do izb rolniczych Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w siedzibie urzędu, pokój nr 7 w godzinach urzędowania będzie wyłożony do wglądu  spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. zostanie zlikwidowana KASA w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39.

Wpłat należności z tytułu np. opłaty skarbowej można dokonywać bez opłat na konto Urzędu Gminy Lelis  Nr: 70 8923 0008 0180 0210 2018 0001  w Banku Spółdzielczym Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lelisie (adres: budynek Urzędu Gminy Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis) oraz każdej placówce w/w banku.

W przypadku należności za podatek oraz za odbiór odpadów komunalnych płatności należy dokonywać na indywidualne konta bankowe podatników które zostaną dostarczone stosownym zawiadomieniem.

Urząd Gminy Lelis informuje że od dn. 1 lipca 2019 r. zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i po w/w dacie będą obowiązywać nowe numery rachunków bankowych do płatności na rzecz Gminy Lelis.
W związku z powyższym zmienią się również numery kont bankowych mieszkańców na które są wpłacane opłaty za podatek i odbiór odpadów komunalnych.
Informujemy jednocześnie, że po 15 czerwca 2019 r. Urząd Gminy Lelis przekaże mieszkańcom indywidualne numery kont  bankowych dotyczące opłat za podatek i za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe numery rachunków bankowych zostaną przekazane mieszkańcom stosownym zawiadomieniem.

Urząd Gminy Lelis zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Lelis, aby po 18 czerwca 2019 r. nie wpłacać należności na aktualne konta bankowe do czasu otrzymania nowych rachunków bankowych.

Ogłoszenie o Wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej  28 lipca 2019 r.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w związku z wyborami do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej, zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r., Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, czytelnie wypełnioną listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia, oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.