PEZPŁATNA POMOC DLA OSZUKIWANYCH SENIORÓW

pomoc senioromSeniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych, ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.
Bywa że naciągazce odwiedzają seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę zwykle przedstawia sie w imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z "wyjątkowej oferty" lub "promocji".Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wzięcia kredytu czy wykupienie polisy.
Wykorzsytujac ludzką naiwność i niewiedzę, posługując się sprytnymi marketingowymi chwytami, potrafią nakłonić seniora do tego, by podpisał odpowiednie dokumenty i wyraził zgodę na to, co mu się proponuje.

ZARZĄZENIE NR 120.19.2018

ZARZĄZENIE NR 120.19.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

ZARZĄZENIE NR 120.19.2018

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Durlasach

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Durlasach.

Zarządzenie Nr 0050.69.2018

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza

Gmina Lelis jako Partner realizuje wraz z Liderem - Miastem Ostrołęka projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

STYPENDIA SPORTOWE FUNDUSZU NATALII PARTYKI

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?
Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.
Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.
Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14 grudnia 2018 r.

INFORMACJA

AKTUALIZACJA - 31.08.2018 r.

Gmina Lelis informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie nastąpiło otwarcie ofert dotyczących zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lelis w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE „GABRIELLA” ul. Łęczysk 94A, 07-410 Ostrołęka.