ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Barć"

http://barc-dabrowka.pl/

 

2. Stowarzyszenie "Projekt Radomir"

http://projektradomir.pl/

https://www.facebook.com/projektRadomir/