W zawiązku z wybuchem wojny na Ukrainie i bardzo ciężką sytuacją, w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy, Krajowa Izba Radców Prawnych uruchomiła Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla osób poszkodowanych agresją rosyjską.
Centrum powstało, aby udzielać w Polsce pomocy prawnej pro bono osobom poszkodowanym przez wojnę. Działamy poprzez ogólnopolską infolinię oraz ulokowane w całym kraju punkty informacji prawnej.

Wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych udzielają eksperci-wolontariusze – radcy prawni, adwokaci oraz przedstawiciele wszystkich zawodów i stowarzyszeń prawniczych, w tym prawnicy organizacji pozarządowych.

Dziękujemy bardzo za duże wsparcie w zbiórce odzieży i obuwia dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej gminy. Uprzejmie informujemy, że zgromadziliśmy dość znaczne ilości ubrań i w związku z powyższym do odwołania wstrzymujemy w/w zbiórkę.

Dziękujemy za okazane wsparcie

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

  • prawidłowe oznakowanie (chip);
  • ważne szczepienie na wściekliznę;
  • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
  • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.
Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy
państwowej.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - informacje dla obywateli Ukrainy

Ulotka informacyjna PL 1

ZBIÓRKA DARÓW DLA POTRZEBUJĄCYCH

Szanowni Państwo.

Składam serdeczne podziękowania za wspaniałą postawę i niespotykany odzew na prośbą skierowaną do mieszkańców Gminy Lelis, za Wielkie serce i hojność podczas zbiórki darów dla potrzebujących na Ukrainie oraz tych, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Państwa postawa jest dowodem, że możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach.

Pozostaję z wdzięcznością i szacunkiem Stefan Prusik - Wójt Gminy Lelis

PAKIET INFORMACYJNY dot. masowego napływu uchodźców z terenu Ukrainy na terytorium RP

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

PLAKAT POMOC UK PL