INFORMACJA - SUSZA

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych na terenie Gminy Lelis, potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut  Badawczy w Puławach, informuję, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych przez ww. niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

 Wnioski mogą dotyczyć następujących rodzajów upraw:

  1. Kategoria gleby I kukurydza na ziarno, kukurydza na zielonkę.
  2. Rośliny strączkowe.
  3. Krzewy owocowe.

Kompletne i dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Lelis, pokój nr 7 w godzinach  urzędowania w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć.

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt/księga stada, paszporty/.
  3. Kserokopia nakazu płatniczego na 2019 rok.
  4. W przypadku posiadania polisy ubezpieczeniowej na daną uprawę rolną, jej kserokopia.
  5. W przypadku posiadania umowy dzierżawy gruntów, jej kserokopia.