BEZPŁATNA ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ

Bezpłatna zbiórka folii rolniczej
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej

Szanowni Państwo/mieszkańcy Gminy Lelis,

Urząd Gminy w Lelisie będzie ubiegał się o przyznanie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi m.in. o: siatki, sznurki do owijania bel siana i słomy, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Jest to ogólnopolski oraz całkowicie darmowy program i aby wziąć w nim udział należy wypełnić wniosek, a następnie złożyć go do dnia 10 grudnia 2019 roku w pokoju nr 20  w Urzędzie Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis. We wniosku prosimy o podanie orientacyjnej masy posiadanych odpadów rolniczych. Pomoże to urzędnikom określić zapotrzebowanie na tę usługę w naszej Gminie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników, którzy mają problem z pozbyciem się odpadów rolniczych.