FOLIA ROLNICZA

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Lelis informuje, że Gmina Lelis po raz kolejny ubiegać się będzie o przyznanie dofinansowania w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania polegającego na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej m.in. siatki, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag.
W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Lelis mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W terminie od dnia 8 lipca 2021 roku do dnia 30 lipca 2021 roku zainteresowani rolnicy mogą składać stosowne wnioski przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

  1. Dostarczyć do Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
  2. Przesłać listem na adres Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie oraz na stronie internetowej: www.lelis.pl.
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.