GMINA LELIS WSPIERA SWOICH SENIORÓW

Seniorzy, to osoby, które szczególnie narażone są na zakażenie koronawirusem, dlatego też powinni jak najmniej wychodzić z domu. Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami zalecane jest ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70 roku życia - z wyjątkiem zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, czy też udziału we Mszy Świętej. Większość osób starszych jest wykluczona cyfrowo i sama nie sprawdza informacji w internecie. Kierownictwo i pracownicy „Domu Senior +”  pozostają  w telefonicznym kontakcie z nimi, tak aby przekazać im interesujące ich informacje, a niejednokrotnie po prostu porozmawiać, wsłuchując się w ich potrzeby i oczekiwania. To właśnie z myślą o nich w Gminie Lelis uruchomiliśmy dowożenie ciepłych posiłków do miejsc zamieszkania uczestników projektu „Senior+”.

Władze Gminy z Panem Wójtem na czele z wielkim zaangażowaniem spoglądają na seniorów wdrażając szereg projektów mających na celu ochronę zdrowia i życia. Osoby starsze narażone są na samotność bardziej niż inne grupy wiekowe. Przedłużające się pozbawienie ich możliwości korzystania z aktywności fizycznej, ograniczenie kontaktów społecznych prowadzi do izolacji, co może mieć katastrofalne skutki dla ich kondycji fizycznej i psychicznej. W czasie pandemii współpraca z nimi i kontakt nabiera szczególnego znaczenia dla utrzymania spójności społecznej. Uwrażliwienie seniorów na oszustów, wykorzystujących obecną sytuację ma też ogromne znaczenie w ich życiu w warunkach izolacji. W czasie kiedy nasi seniorzy czują się zagubieni, a jednocześnie widzą zagrożenia zachorowania pracownicy Dziennego Domu „Senior +” w Durlasach nie pozostają obojętni na ich potrzeby. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie również podejmuje działania mające na celu zdrowie publiczne i walkę z epidemią sięgając po środki mające na celu zmniejszenie skutków epidemii. OPS na bieżąco współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i innymi służbami, w celu ewentualnego objęcia pomocą szczególnie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych - niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, sąsiadów czy organizacji społecznych. Ponadto pracownicy z wielkim zaangażowaniem stawiają czoła temu co nowe nieznane….

Tekst: Grażyna Bednarczyk