ZARZĄDZENIE NR 3/2020 KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU "SENIOR+" W DURLASACH z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy