ZARZĄDZENIE NR 3/2021 Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Durlasach z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy