W gminie Lelis jednostkami pomocniczymi są sołectwa. Jest ich 23 tj.:

Miejscowość Sołtys Telefon e-mail
1. Białobiel Tercjak Jerzy 537-265-404 -
2. Dąbrówka Duda Tadeusz 662-135-963 -
3. Długi Kąt Krystian Monika 603-436-405 -
4. Durlasy Szczepanek Stanisław 604-501-311 -
5. Gąski Kaczyńska Sylwia 694-327-771 -
6. Gibałka Szczubełek Monika  603-211-603 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
7. Gnaty Brzozowski Andrzej 516-239-948 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Kurpiewskie Kurpiewski Wojciech 696-289-621 -
9. Lelis Pyskło Bogdan 781-995-884 -
10. Łodziska Bałon Janusz 791-534-406  
11. Łęg Przedmiejski Bieńkowski Eugeniusz 609-780-634 -
12. Łęg Starościński Staśkiewicz Jacek 502-724-815 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13. Łęg Starościński - Walery Czeleń Grzegorz 699-256-638 -
14. Nasiadki Piersa Krzysztof 606-107-923 -
15. Obierwia Robert Niedzwiecki 607-084-012 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
16. Olszewka Joanna Sypniewska 503-803-794 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17. Płoszyce Puławski Jarosław 665-289-700 -
18. Siemnocha Budniak Łukasz 793-507-602 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
19. Szafarczyska Pędzich Waldemar 668-921-401 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
20. Szkwa Lenkowska Anna 662-506-807 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
21. Szafarnia Deptuła Józef 695-721-294 -
22. Szwendrowy Most Mrozek Marianna 665-919-216 -
23. Aleksandrowo Stepnowski Kamil 606-724-449 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, z inicjatywy własnej lub inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji.
Inicjatywa mieszkańców dotycząca utworzenia sołectwa wymaga poparcia, co najmniej 60% mieszkańców danej miejscowości.
Projekt granic sołectwa sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorami jego utworzenia.
Przebieg granic sołectwa powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne,  więzi społeczne i gospodarcze, a także czynniki historyczne, które miały wpływ na ukształtowanie się danej wspólnoty.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Kadencja organów jednostek pomocniczych trwa 4 lata.
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtys) może uczestniczyć w pracach rady gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

Podkategorie

INFORMACJE - SOŁECTWA