TURNIEJ SOŁECTW

 

REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW
„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

  1. ORGANIZATORZY: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki”, Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie, Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu, Zespół Szkół w Lelisie.
  2. MIEJSCE: stadion Zespołu Szkół w Lelisie, ul. Szkolna.
  3. DATA: 16 czerwiec 2019 roku, START godzina 13:00
  4. STARTUJĄCY: reprezentacje sołectw z terenu województwa mazowieckiego składające się z 12 osób; dziewczynka i chłopiec do lat 10, dziewczyna i chłopiec do lat 13, dziewczyna i chłopiec do lat 16, kobieta i mężczyzna do lat 30, kobieta i mężczyzna do lat 40, kobieta i mężczyzna powyżej lat 40.