TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - fot. Antoni Kustusz

IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej LZS o Puchar Wójta Gminy Lelis, Gibałka, 7.07.2019 r.

Turniej rozegrano na boisku w Gibałce. Organizatorem byli: Wójt Gminy Lelis, CK-BiS, Gminne Zrzeszenie LZS Lelis, sołtys Gibałki Monika Kobrzeniecka -Szczubełek przy wsparciu radnych Dariusza Mroza, Jerzego Dawida i Janusza Bałona,  koło LZS Szafarnia, Zgłosiło się 8 drużyn z gmin Lelis i Kadzidło (na zdjęciach wg. kolejności): Olszewka Sokoły Młodzi, Priviet Lelis, LZS Łęg Przedmiejski, Global Tynki i Gips Czarnia gm. Kadzidło, LZS Obierwia, Kolesie Kadzidło, ART-MET Szafarnia Olszewka, FC Promil Olszewka. Drużyny podzielono na dwie grupy, grano mecze 2x7 min. Sędziowali: Dariusz Mróz i Jerzy Dawid.

W turnieju po meczu finałowym z wynikiem 4:1 zwyciężyła drużyna Priviet Lelis, przed drużyną Kolesie Kadzidło. Miejsce trzecie po meczu rozstrzygniętym rzutami karnymi (2:0) zajęła drużyna FC Promil Olszewka, przed drużyną Global Tynki i Gips Czarnia gm. Kadzidło.  Kolejne miejsca zajęły drużyny: LZS  Łęg Przedmiejski, LZS Obierwia, ART.-MET Szafarnia Olszewka, LZS Sokoły Olszewka.
Przed wręczeniem nagród indywidualnych wręczono statuetkę pamiątkową Rady Gminnej LZS dla Mirosława Lesińskiego z drużyny Kolesie Kadzidło  w dowód uznania i pamięci jego zasług dla LZS Lelis w związku z 25-leciem gry w drużynie. Statuetkę króla strzelców otrzymał Damian Prusaczyk, Priviet, 6 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano Patryka Laczkowskiego, FC Promil, a najlepszym zawodnikiem został  Mirosław Lesiński, Kolesie.
Puchary i okolicznościowe medale wręczyli: wójt Stefan Prusik, dyr. CK-BiS Katarzyna Dobkowska – Wiśniewska, sołtys Monika Kobrzeniecka-Szczubełek, a także organizatorzy turnieju. Turniej zakończył miły akcent wręczenia przez wójta  medalu dla niezwykle aktywnej dziewczynki Oli, która przez cały czas gry naśladowała piłkarzy biegając i kopiąc piłkę.

Antoni Kustusz

Fot. Antoni Kustusz ,,Wieści Gminne’’