Regulamin XI Ogólnopolskiego Turnieju w Ringo „Kurpiowski Jantar”

Miejsce zawodów: Stadion Zespołu Szkół w Lelisie.

  1. Cel imprezy: rozwój sportowej rywalizacji na poziomie lokalnym i ponadlokalnym w grze w ringo, wymiana doświadczeń sportowych, konfrontacja z zawodnikami z wiodących ośrodków ringo z Polski. Wyłonienie kadry na Mistrzostwa Polski. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby rówieśników niepełnosprawnych, pobudzenie, utrwalenie postaw empatycznych, integracja społeczna osób o różnym poziomie sprawności intelektualnej i fizycznej.
  2. Organizator turnieju: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki”
  3. Współorganizatorzy: Zespół Szkół w Lelisie, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie, CKBiS w Lelisie.
  4. Fundatorzy nagród: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, CK-BiS i Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie.