LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LELISIE
CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI

Zapraszają do udziału w turnieju tenisa stołowego o puchar WÓJTA GMINY LELIS.

 REGULAMIN 

 Cele zawodów: rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych, w tym rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja zdrowego stylu życia, aktywne spędzanie czasu wolnego. 

Termin i miejsce: 24 kwietnia 2022 roku,  sala sportowa Szkoły Podstawowej w Obierwi, start: 11:00

Kategorie młodzieżowe:

 • chłopcy klasa IV i młodsi- rocznik 2011 i młodsi
 • chłopcy klasa V i VI - rocznik 2010/ 2009
 • chłopcy klasa VII i VIII- rocznik 2008 i 2007
 • dziewczęta klasa IV i młodsi- rocznik 2011 i młodsi
 • dziewczęta klasa V i VI - rocznik 2010/ 2009
 • dziewczęta klasa VII i VIII- rocznik 2008 i 2007

Kategorie dla dorosłych:

 • otwarta kobiet
 • otwarta mężczyzn
 • juniorów

Organizator zdecyduje o rodzaju rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Impreza organizowana jest dla mieszkańców gminy Lelis. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów w sekretariacie zawodów do godziny 10:30. Nagrody: za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii medal, dyplom, dla zwycięzcy puchar.

Postanowienia końcowe:

 • WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY, SĘDZIA STARTUJĄCY MOŻE WYKLUCZYĆ ZAWODNIKA JEŻELI UZNA, ŻE JEGO UBIÓR NIE JEST ZGODNY Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA
 • OBOWIĄZKOWA ZMIANA OBUWIA.
 • zawody odbywają się w obowiązującym zasadach sanitarnych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • organizator zapewnia szatnię.
 • w sprawach nie rozstrzygniętych regulaminem decyduje organizator
 • koszty ubezpieczenia startujących zawodników ponoszą organizacje zgłaszające

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Lelis