WIEŚCI GMINNE - MARZEC 2019

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr  2 (83) - marzec 2019 r.

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie.

Redaktor naczelny: Antoni Kustusz;

Zespół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki.

Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

Podkategorie

WIEŚCI GMINNE - WYDANIA