Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Lelisie.

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - marzec 2021

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - styczeń 2021

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Lelisie.

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - listopad 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - wrzesień 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - lipiec 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - maj 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - marzec 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - styczeń 2020

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Lelisie.

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - listopad 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - wrzesień 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - lipiec 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - maj 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - marzec 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - styczeń 2019

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Lelisie.

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - listopad 2018

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - wrzesień 2018

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - lipiec 2018

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - maj 2018

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - marzec 2018

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - styczeń 2018

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie.
Wydawca: Urząd Gminy w Lelisie.

 

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - listopad 2017

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - wrzesień 2017

Sprostowanie
Na stronie 3. "Wieści Gminnych" nr 5 (74) 2017 r. doszło do pomyłki w podpisach pod zdjęciami pokazującymi inwestycje w naszej gminie. Chodzi o drogi. Nową nawierzchnię otrzymała droga do Obierwi od skrzyżowania z drogą krajową nr 53 przed dojazdem do Dylewa, a na uroczyste otwarcie czeka nowa droga Nasiadki – Golanka. Za powstałe w ten sposób zamieszanie serdecznie przepraszam.

Antoni Kustusz
redaktor naczelny "Wieści Gminnych"

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - lipiec 2017

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - maj 2017

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - marzec 2017

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - styczeń 2017