WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie.

Redaktor naczelny: Antoni Kustusz;

Zespół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki.

Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

Podkategorie

WIEŚCI GMINNE - WYDANIA