DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 2019

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku DNIEM SAMORZĄDOWCA. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego. 

Dzień Samorządowca w Gminie Lelis w dn. 27.05.2019 r. obchodzono z udziałem pracowników Urzędu Gminy Lelis, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie oraz Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.