POŻEGNANIE DŁUGOLETNIEGO PROBOSZCZA, OBIERWIA, 28.07.2019 R.

W kościele parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Obierwi podczas niedzielnej Mszy św. 28 lipca parafianie z Aleksandrowa, Olszewki, Chudka, Obierwi i Szwendrowego Mostu uroczyście pożegnali swego wieloletniego kapłana ks. kan. Zdzisława Izydora Dylnickiego. Po siedmiu latach pracy duszpasterskiej w parafii na naszym terenie ks. Z. Dylnicki podejmie misję duszpasterską jako proboszcz Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach.

O zasługach ks. proboszcza wiele bardzo ciepłych słów wypowiedział ks. kan. Ryszard Kłosiński, dziekan i proboszcz z Kadzidła. Na zakończenie mszy powodzenia w dalszej posłudze kapłańskiej życzyli zasłużonemu proboszczowi wójt gminy Lelis Stefan Prusik i wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski. Życzenia, upominki i pamiątki przekazali ks. Zdzisławowi jego parafianie z poszczególnych miejscowości oraz dzieci i młodzież.
Parafianie pożegnali swego pasterza pieśnią i ciepłymi wspomnieniami, podkreślając jego pracowitość, skromność i rzeczowość w codziennych kontaktach.
Szczególne wzruszenie wzbudziła pieśń ,,Wystarczyła Ci sutanna uboga i ubogi wystarczył Ci ślub’’ zaintonowana z choru i podjęta przez parafian.
Na pożegnanie z dotychczasową parafią ks. Z. Dylnicki stwierdził, że pozostawia parafię bez zadłużenia, w dobrym stanie, a w prezencie dla kościoła z pieniędzy uzyskanych ze swojej części spadku po rodzicach pozostawi ołtarz oraz pokryje pozostałą należność za wykonaną w tym roku marmurową posadzkę. Na odchodne, bo ,, lepiej odchodzić 10 lat za wcześnie, niż rok za późno’’, jak żartował, podziękował też wójtowi S. Prusikowi, sołtysom z parafialnych wsi, parafianom i młodzieży za ogromną pracę przy budowie parkingu przed kościołem, za ufundowanie nowego mszału, za pomoc w utrzymaniu otoczenia kościoła i cmentarza. Wiele serdecznych słów skierował ks. Zdzisław do swoich współpracowników, organisty, kościelnego i wielu innych osób, którego pomagały Mu w codziennej posłudze i w utrzymaniu kościoła.
Od 1 sierpnia proboszczem parafii w Obierwi będzie dr ks. Sławomir Bartnicki.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz ,,Wieści Gminne’’