SZTANDAR DLA KLUBU HDK

Sztandar dla Klubu HDK i wóz bojowy dla OSP Lelis, 25.01.2020 r.

Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP Lelis rozpoczęła się od uroczystej Mszy św., którą w leliskim kościele parafialnym odprawili proboszcz ks. Janusz Kotowski oraz ks. kan. Witold Bruliński. Na Mszy z udziałem pocztów sztandarowych OSP Lelis, Łęg Przedmiejski, Dąbrówka, Baranowo oraz klubów HDK przy Stora Enso oraz Zarządzie Gminnym OSP w Łysych oraz przedstawicieli władz gminy z wójtem Stefanem Prusikiem i przewodniczącym Rady Gminy Anną Dobkowską, władz mazowieckich i rejonowych PCK, OSP, sponsorów i fundatorów sztandaru oraz strażaków. krwiodawców i ich rodzin dokonano aktu poświęcenia sztandaru.