SZTANDAR DLA KLUBU HDK fot. Antoni Kustusz

Sztandar dla Klubu HDK i wóz bojowy dla OSP Lelis, 25.01.2020 r.

Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP Lelis rozpoczęła się od uroczystej Mszy św., którą w leliskim kościele parafialnym odprawili proboszcz ks. Janusz Kotowski oraz ks. kan. Witold Bruliński. Na Mszy z udziałem pocztów sztandarowych OSP Lelis, Łęg Przedmiejski, Dąbrówka, Baranowo oraz klubów HDK przy Stora Enso oraz Zarządzie Gminnym OSP w Łysych oraz przedstawicieli władz gminy z wójtem Stefanem Prusikiem i przewodniczącym Rady Gminy Anną Dobkowską, władz mazowieckich i rejonowych PCK, OSP, sponsorów i fundatorów sztandaru oraz strażaków. krwiodawców i ich rodzin dokonano aktu poświęcenia sztandaru.

Przed budynkiem remizy OSP w Lelisie po otwarciu i przeglądzie pododdziałów dokonanym przez prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druha Janusza Głowackiego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu hymnu narodowego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru klubowi HDK, który powstał w 1998 r. i zebrał od początku istnienia ponad 1 tys. l krwi. Obecnie klub zrzesza 52 osoby. Przybyłych gości oraz podpdodziały OSP przywitał wójt Stefan Prusik. Sztandar, po oczytaniu aktu nadania przez Prezydium Zarządu Głównego PCK jako wyrazu wdzięczności i podziękowania za wieloletnie szczególne zasługi w rozwoju i upowszechnianiu idei czerwonokrzyskiej z rąk Jerzego Czubaka, prezesa honorowego Zarządu Mazowieckiego PCK , któremu asystowali: Anna Dobkowska, przewodnicząca Komitetu Fundacji Sztandaru, Barbara Sawicka, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Ostrołęce oraz Jan Stryjewski, przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa, otrzymał prezes Klubu HDK przy OSP Lelis dh Paweł Przeradzki. Ten z kolei przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu by następnie zaprezentować go przed szykiem strażaków i delegacji klubów HDK.
Przedstawiciele władz PCK Jerzy Czubak, Barbara Sawicka, Jan Stryjewski dokonali aktu dekoracji sztandaru naszych leliskich krwiodawców odznaką honorową PCK IV stopnia, a także symboliczną odznaką PCK Kryształowego Serca. Po wręczeniu sztandaru goście przekazali krwiodawcom wyrazy uznania za ich ofiarność, a dotychczasowy prezes Klubu HDK Henryk Chorąży otrzymał specjalne podziękowania od pracowników Rejonowej Stacji Krwiodawstwa.
Drugą częścią uroczystości było poświęcenie przez ks. Janusza Kotowskiego i przekazanie dla OSP Lelis średniego samochodu gaśniczego z napędem na cztery koła marki Volvo. Akt przekazania samochodu odczytała przewodniczący Rady Gminy A.D. Dobkowska. Przekazania dokumentów oraz kluczyków do samochodu dokonali: radny sejmiku mazowieckiego Mirosław Augustyniak, wójt Stefan Prusik, komendant miejski PSP Jarosław Wilga, dh Janusz Głowacki, przedstawiciel starosty ostrołęckiego, zaś prezes OSP Henryk Chorąży odczytał wykaz dotacji, które wpłynęły na konto zakupu samochodu., który kosztował ogółem 740 tys. zł.

Tekst i fot. Antoni Kustusz "Wieści Gminne"