APEL I ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

APEL I ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI ZS, W RADOMIU DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH

W ostatnim czasie na terenie garnizonu mazowieckiego ponownie doszło do przestępstw dokonywanych na osobach starszych, z którymi przestępcy kontaktują się telefonicznie i podają się za osobę bliską (np. syna, zięcia, wnuczka), urzędnika państwowego lub funkcjonariusza Policji. Dzwoniący proszą o przekazanie określonej kwoty pieniężnej pod pozorem trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się oni sami lub ich bliscy. Mogą przekonywać, że rozpracowują grupę przestępczą i ich działania mają zapobiegać kradzieżom środków zgromadzonych na kontach w banku. Sprawcy proszą o przygotowanie pieniędzy i umawiają się z ofiarą na odbiór gotówki (ewentualnie proszą o przelew na wskazane konto bankowe).
Ofiara przekonana, że pomaga Policji lub komuś bliskiemu, zostaje okradziona.

TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH

INFORMACJA

Wójt Gminy Lelis informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. w godz. 9:00 - 10:00 na terenie powiatu ostrołęckiego przeprowadzony zostanie:

TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SYSTEMIE OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIACH.

Podczas treningu wyemitowany zostanie akustyczny sygnał alarmowy, trwający 1 minutę.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zachowanie spokoju.

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNI ALARMOWYCH  NA TERENIE RP.

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNI ALARMOWYCH  NA TERENIE RP.

Zarządzeniem Nr 197 Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujące od dnia 10 października 2019r, od godz.00:01,do dnia 14 października 2019r., do godz.23:59. Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

  • informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności,
  • informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.) .
  • informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych.

Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

INFORMAJCA - PROGNOZA UPAŁÓW

Informacja dotycząca prognozowanych upałów od 27.08.2019 r. do 30.08.2019 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

informuje:

Zjawisko/stpień zagrożenia: Upał / 1
Obszar: województwo mazowieckie powiat ostrołęcki
Ważność: od godz. 10:00 dnia 27.08.2019 r. do godz. 18:00 dnia 30.08.2019 r.

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29o C do 32o C. Temperatura minimalna w nocy od 16o C do 18o C.

INFORMACJA - WOJSKOWE WYZWANIE

W ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w dniu 13 lipca 2019 r. w 1. Brygadzie Pancernej w Warszawie Wesołej zostaną przeprowadzone zajęcia (ćwiczenia) okołowojskowe pod hasłem „WOJSKOWE WYZWANIE" dla osób pełnoletnich w wieku od 18 do 50 lat posiadających obywatelstwo polskie, o dobrym stanie zdrowia „chcących spędzić jeden dzień w wojsku".

Podkategorie

POLICJA