CICHY ZABÓJCA - UWAGA, CZAD!

W sezonie grzewczym w Polsce odnotowywanych jest około 4000 zatruć tlenkiem węgla wskutek, których prawie 100 osób traci życie. Wielu poszkodowanych to rolnicy i ich rodziny.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw (drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty) przy braku odpowiedniej ilości tlenu w powietrzu. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy nie ma dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie; w przypadku zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, przedwczesnego zamknięcia paleniska, zapchania lub uszkodzenia przewodu kominowego, niedrożności kanałów wentylacyjnych.
W pomieszczeniach mieszkalnych czad może uwalniać się z pieca węglowego, gazowego i olejowego, kominka, kuchni gazowej, podgrzewacza wody. Powstaje również w czasie pożaru.

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

UWAGA UPAŁY

FALA UPAŁÓW NAD POLSKĄ

Według prognozy IMGW, do 5 sierpnia br. na terenie większości kraju występować będą upały (do 37 0C na południu). Ostrzeżenia 3. stopnia obowiązują dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

ZAKAZ KĄPIELI

ZAKAZ KORZYSTANIA Z DZIKICH KĄPIELISK

Nadchodzi kolejna fala upałów i mieszkańcy miasta oraz powiatu ostrołęckiego coraz częściej szukają miejsc w których mogliby się schłodzić. Wielu korzysta też z nielegalnych kąpielisk, a przypadków utonięć na takich akwenach jest coraz więcej.
Gmina Lelis, na terenie której są niestrzeżone kąpieliska i dzikie plaże, kategorycznie zabrania kąpieli w takich miejscach.  Przypominamy, że na wszystkich tzw. „dzikich kąpieliskach” obowiązuje zakaz kąpieli. Zdecydowana większość wypadków utonięć zdarza się właśnie w miejscach nieprzeznaczonych do kąpieli i pozostających bez nadzoru ratowniczego. W związku z tym, że na terenie gminy Lelis nie ma strzeżonych kąpielisk, nie ma też możliwości kąpieli.

Podkategorie

POLICJA