OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem.

INFORMAJCA - PROGNOZA UPAŁÓW

Informacja dotycząca prognozowanych upałów od 10 do 16 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Lelis informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. w godz. 8:00 - 18:00 na terenie Województwa Mazowieckiego przeprowadzony zostanie TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIACH UDERZENIAMI Z POWIETRZA.

Podczas ćwiczeń będą uruchomione syreny alarmowe systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z powietrza z głośnym uruchomieniem syren alarmowych na terenie powiatu ostrołęckiego, bezpośrednio z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego.

-----------------------------
Aktualizacja (28.05.2019 godz. 09:05):

Szanowni Państwo.

w związku z sytuacją powodziową i przejściem fali wezbraniowej na rz. Wiśle, przez  obszar Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki odwołuje w dniu dzisiejszym sprawdzenie sytemu ostrzegania i alarmowania.

Grzegorz Mierzejewski

APEL O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI

Apel o zachowanie ostrożności w lesie w związku z zagrożeniem pożarowym

Uwaga! W związku z trwającą od kilku tygodni suszą, jak również występującymi ostatnio porywistymi wiatrami, w lasach utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niska wilgotność ściółki leśnej sprzyja błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia. apel 2019

Pożar może spowodować mała iskra z pozostawionego ogniska, nierozważnie wyrzucony niedopałek papierosa, czy rozniecanie ognia w miejscach niedozwolonych – przestrzega Jarosław Wilga, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Nie wypalajmy też traw na łąkach. To nierozważne i zabronione. Pożar może szybko wymknąć się spod kontroli i dotrzeć do zabudowań gospodarczych bądź lasu.

Do apelu przyłącza się również policja: - Prosimy mieszkańców o czujność i zgłaszanie na policję wszelkich niepokojących sytuacji w lesie, a także  podejrzanych osób w pobliżu kompleksów  leśnych, pod nr tel. alarmowego 997.

Leśnicy przypominają z kolei o zachowaniu  szczególnej ostrożności podczas wypoczynku w lesie: w kompleksach leśnych oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, palenie papierosów, grillowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi.

W razie zauważenia pożaru lasu zgłoś to niezwłocznie do Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej - nr tel. alarmowego 998.

 

Powiatowy Zespoł Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE I STOPNIA DLA GMINY LELIS

Pył zawieszony PM2,5

W związku z przekroczeniem w 2019 roku poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty)

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

INFORMACJE O PRZEKROCZENIACH:

Nazwa substancji: Pył zawieszony PM2,5.

Obszar: województwo mazowieckie.

Czas obowiązywania: do dnia 08.04.2019r. do godz. 23.59

Podkategorie

POLICJA