Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, informuję, iż zgodnie z planem priorytetowym, będą przeprowadzone działania priorytetowe w następujących rejonach służbowych:

Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołece informuje iż na okres czasu 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. podjęto działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9.

Przedmiotowy plan związany jest z Rejonem boiska i kortów tenisowych przy Zespole Szkół w Lelisie przy ul. Szkolnej 51, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych tj. od 18:00 do 22:00 dochodzi do zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania, spożywania alkohlu oraz palenia wyrobów tytoniowych w miejscu niedozwolonym.

Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołece informuje iż na okres czasu 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. podjęto działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 10.

Przedmiotowy plan związany jest zzakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu w miejscowosci Łęg Starościński 100A. Przyczyną powstawania zagrożenia jest gromadzenie sie w rejonie sklepu osób spożywających alkohol. Do zdarzeń dochodzi codziennie w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00.