OGŁOSZNIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP

Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów w sprawie stopnia alarmowego CRP na całym terytorium RP, wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r. od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r. godz. 23:59.