TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

W dniu 6 czerwca 2017 r. (wtorek) w godzinach 9.00-13.00 przeprowadzony zostanie trening systemu wykrywania i alarmowania. Celem treningu będzie sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania  ludności  o zagrożeniach z powietrza z głośnym uruchomieniem syren alarmowych na terenie województwa mazowieckiego polegający na głośnej próbie włączenia syren alarmowych. Ćwiczony będzie sygnał – modulowany (rosnący i malejący naprzemiennie) dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie wszystkich alarmów – to dźwięk niemodulowany, 3 minutowy ciągły.