DZIEŃ Z KRAJOWĄ MAPĄ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

„Dzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”
21 czerwca 2022 roku

21 czerwca br. został ogłoszony „Dniem z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie garnizonu mazowieckiego.

W związku z tym zachęcamy do współpracy organy lokalnego samorządu, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Komisariatem Policji w Myszyńcu i posterunkami Policji usytuowanymi na terenie powiatu ostrołęckiego w celu podjęcia wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych.

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce nakręciła krótkie spoty przedstawiające, jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie, a także przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta powinna przebiegać z uwzględnienia oczekiwań społecznych czemu odpowiada Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest ona istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.