OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 109

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 109

ostrzezenie meteo nr 109

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 203

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 203

ostrzezenie meteo nr 203

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 199

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 199

ostrzezenie meteo nr 199

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP

Zarządzeniem Nr 322 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.
W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

  • informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
  • informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.);
  • informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych.

Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 94

ostrzezenie meteo nr 94

Podkategorie

POLICJA