Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Lelis - 21 czerwca 2019 r.
Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
ul. Szkolna 48 
07-402 Lelis

Zarejestruj się: tel. 58 666 24 44www.mammo.pl