W związku z realizacją zadania pt. "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa" zleconego przez powiat ostrołęcki, informujemy, że na terenia gminy Lelis odbywać się będzie teksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 4 maja 2020 r. do 30 lipca 2020 r. (ramowy plan prac).