„Budowę bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 98 169,19 zł.”

Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis” w ramach programu „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 r. Wartość projektu to - 114 897,73 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi - 98 169,19 zł.

Głównym celem jest podniesienie wiedzy ekologicznej w warunkach terenowych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród osób odwiedzających bazę edukacyjną, w tym u dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród społeczności lokalnej i turystów odwiedzających gminę Lelis.

Planowanymi efektami będzie:

  • zakup i montaż 22 szt. pomocy edukacyjnych,
  • zakup i montaż 18 szt. tablic edukacyjno – informacyjnych o roślinach użytych w ogrodzie,
  • nasadzenia 200 szt. krzewów.

Z uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych Gmina zaplanowała utworzenie bazy edukacyjnej w centrum miejscowości Lelis przy
ul. Szkolnej na działce o numerze 353/3. Baza edukacyjna będzie obejmowała tematykę
z zakresu ornitologii, dendrologii oraz świata zwierząt co przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego. Wybrane urządzenia ekologiczne będą miały na celu edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, rozwój aspektów odkrywczo – poznawczych oraz aspektów sprawnościowych.  
Zaplanowany ogród dydaktyczny usytuowany pomiędzy urządzeniami edukacyjnymi spowoduje, że teren będzie przyjazny nie tylko dla ludzi, ale również i zwierząt. Dodatkowo teren ten będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wyznaczenie miejsca parkingowego oraz braku barier architektonicznych do poruszania się na wózku inwalidzkim.