ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
TEREN GMINY LELIS

1 kwietnia 2019 r.
Lelis, Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most, Siemnocha, Białobiel, Gnaty, Durlasy.

2 kwietnia 2019 r.
Szafarczyska, Nasiadki, Dąbrówka, Gąski, Płoszyce, Szkwa, Kurpiewskie, Łęg Starościński, Łęg Starościński - Walery, Łęg Przedmiejski.

Odpady wystawiane przed posesję.
Zbiórka od godz. 7:00

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.  zm.) Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1841)

od 1 marca 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 52 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości
    80 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

TEREN GMINY LELIS

11 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Lelis, Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most, Siemnocha, Białobiel, Gnaty, Durlasy

 12 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Szafarczyska, Nasiadki, Dąbrówka, Gąski, Płoszyce, Szkwa, Kurpiewskie, Łęg Starościński, Łęg Starościński - Walery, Łęg Przedmiejski

 ODPADY WYSTAWIANE PRZED POSESJE

ZBIÓRKA OD GODZ. 7.00

INFORMACJA

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa tel. (22) 59 79 481,
fax: (22) 59 79 484 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mazovia.pl

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1254/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag Ministra Środowiska i przyjęcia poprawionej treści projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024) w ramach przekazania do ponownego opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2024 wraz z załącznikami.

Dokument został zamieszczony:

  1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl) w zakładce Ekologia i Środowisko Odpady -> Plany Gospodarki odpadami - aktualizacje;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.mazovia.pl/);
  3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (www.dialoq.mazovia.pl).