Aplikacja EcoHarmonogram

Od 1 stycznia 2020 roku dla mieszkańców Gminy Lelis zostanie uruchomiona aplikacja EcoHarmonogram.

EcoHarmonogram jest nową, bezpłatną usługą kierowaną dla mieszkańców gminy Lelis przydatną przy codziennej segregacji odpadów komunalnych.
Eco Harmonogram jest bezpłatną aplikacją na telefon, która przypomina o nadchodzących terminach wywozów odpadów oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów.

Dzięki usłudze EcoHarmonogram mieszkaniec w bardzo prosty i przejrzysty sposób wyszuka swój harmonogram odbioru odpadów komunalnych za pomocą adresu. Dzięki temu mieszkańcy otrzymują tylko i wyłącznie harmonogram przypisany do danej posesji.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Lelisie zawiadamia wszystkich mieszkańców gminy Lelis, że w dniu:

  • 22 października 2019 r. w miejscowościach : Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most,
  • 23 października 2019 r. w miejscowościach: Gąski, Płoszyce, Dąbrówka, Szkwa, Kurpiewskie, Nasiadki, Szafarczyska, Łęg Starościński-Walery, Łęg Starościński,
  • 24 października 2019 r. w miejscowościach: Lelis, Durlasy, Gnaty, Siemnocha, Białobiel, Łęg Przedmiejski,

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ SPOSOBU ICH USTALANIA

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8127) od 1 września 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości
    19 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości
    35 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
TEREN GMINY LELIS

1 kwietnia 2019 r.
Lelis, Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most, Siemnocha, Białobiel, Gnaty, Durlasy.

2 kwietnia 2019 r.
Szafarczyska, Nasiadki, Dąbrówka, Gąski, Płoszyce, Szkwa, Kurpiewskie, Łęg Starościński, Łęg Starościński - Walery, Łęg Przedmiejski.

Odpady wystawiane przed posesję.
Zbiórka od godz. 7:00