Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 59 79 481, fax: (22) 59 79 484

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21, j.t. z późn. zm.) oraz w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 372/321/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) w ramach przekazania do opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2024 wraz z załącznikami.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Urząd Gminy Lelis informuje, że obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.

Harmonogram dostęny jest na stronie systemu zarządzania gospodarką komunalną: www.lelis.esog.pl

 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

21 LISTOPADA 2017 R.

Lelis, Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most, Siemnocha, Białobiel, Gnaty, Durlasy.

22 LISTOPADA 2017 R.

Szafarczyska, Nasiadki, Dąbrówka, Gąski, Poszyce, Szkwa, Kurpiewskie, Łęg Starościński, Łęg Starościński - Walery, Łęg Przedmiejski.

Odpady wystawiane przed posesje
zbiórka od godz. 7:00

Zawiadomienie

 

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w okresie od 1 maja do 30 listopada 2017 r. Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie przy byłym składowisku odpadów w Gibałce (zjazd z drogi powiatowej w kierunku Łodzisk od strony Lelisa) czynny będzie w następujących dniach: 

 

 • maj           -  4 (czwartek), 27 ( sobota)
 • czerwiec    -  1 (czwartek), 24 (sobota)
 • lipiec         -  6 (czwartek), 29 ( sobota)
 • sierpień     - 3 (czwartek), 26 ( sobota)
 • wrzesień    - 7 (czwartek), 30 (sobota)
 • październik - 5 (czwartek), 28 (sobota)
 • listopad     - 2 (czwartek), 25 (sobota)

 


Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane będą:

 

 • zużyte opony,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • komputery, monitory, RTV( telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze, itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane  prądem   lub bateriami,
 • odpady niebezpieczne ( opakowania po farbach i lakierach, świetlówki, zużyte  baterie i akumulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo-sodowe, termometry, opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki po aerozolach), przeterminowane leki,
 • odpady ulegające biodegradacji.


Do PSZOK nie będą przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, smołę, papę i inne substancje niebezpieczne, części samochodowe,  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło zbrojone i hartowane, metale, glazura i terakota, odpady które są niezgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, są nieposegregowane, ich ilość oraz rodzaj wskazuje że pochodzą z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.