ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Lelisie zawiadamia wszystkich mieszkańców gminy Lelis, że w dniu:

 • 22 października 2019 r. w miejscowościach : Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most,
 • 23 października 2019 r. w miejscowościach: Gąski, Płoszyce, Dąbrówka, Szkwa, Kurpiewskie, Nasiadki, Szafarczyska, Łęg Starościński-Walery, Łęg Starościński,
 • 24 października 2019 r. w miejscowościach: Lelis, Durlasy, Gnaty, Siemnocha, Białobiel, Łęg Przedmiejski,

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ SPOSOBU ICH USTALANIA

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8127) od 1 września 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

 • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości
  19 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości
  35 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
TEREN GMINY LELIS

1 kwietnia 2019 r.
Lelis, Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most, Siemnocha, Białobiel, Gnaty, Durlasy.

2 kwietnia 2019 r.
Szafarczyska, Nasiadki, Dąbrówka, Gąski, Płoszyce, Szkwa, Kurpiewskie, Łęg Starościński, Łęg Starościński - Walery, Łęg Przedmiejski.

Odpady wystawiane przed posesję.
Zbiórka od godz. 7:00

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.  zm.) Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1841)

od 1 marca 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

 • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 52 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
 • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości
  80 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.