WIEŚCI GMINNE - LISTOPAD 2017

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 6 (75) - listopad 2017 r.