WIEŚCI GMINNE - MARZEC 2019

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr  2 (83) - marzec 2019 r.