WIEŚCI GMINNE - LIPIEC 2019

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr  4 (85) - maj 2019 r.