WIEŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2019

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr  5 (86) - wrzesień 2019 r.