WIEŚCI GMINNE - STYCZEŃ 2020

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr  1 (88) - styczeń 2020 r.