OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6

informacja 13 01 2021

INFORMACJA KMP W OSTROŁĘCE

Dzeilnicowy rejonu nr 9 gminy Lelis na okres czasu 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. podejmuje działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczego MICHAŁEK w miejscowości Durlasy 57A, gdzie w godzinach popołudniowych tj. 16-20 oraz porannych tj. od 7 do 10:00 od poniedziałku do niedzieli dochodzi do spożywania alkoholu.

Celem założonym do osiągnięcia jest zmniejszenie ilości zgłoszeń mieszkańców, oraz eliminacja zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzez prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego rejonu oraz stosowanie właściwych środków oddziaływania wychowawczego.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90

ostrzezenie meteorologiczne nr 90

INFORMACJA KM POLICJI W OSTROŁĘCE

Rewir Dzeilnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce informuje, iż na okres czasu 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. podjęto plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9.

Przedmiotowy plan związany jest z zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu ABC w miejscowości Dąbrówka 57. Przyczyną powstawania zagrożenia jest gromadzenie się w rejonie sklepu osób spożywających alkohol. Do zdarzeń najczęściej dochodzi w godz. 11:00 - 12:00 oraz 17:00-19:00.

Podkategorie

POLICJA