INFORMACJA KM POLICJI W OSTROŁĘCE

Rewir Dzeilnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce informuje, iż na okres czasu 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. podjęto plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9.

Przedmiotowy plan związany jest z zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu ABC w miejscowości Dąbrówka 57. Przyczyną powstawania zagrożenia jest gromadzenie się w rejonie sklepu osób spożywających alkohol. Do zdarzeń najczęściej dochodzi w godz. 11:00 - 12:00 oraz 17:00-19:00.

OGŁOSZNIE

OGŁOSZNIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP

Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów w sprawie stopnia alarmowego CRP na całym terytorium RP, wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r. od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r. godz. 23:59.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

informuje:

informacja 17 06 2020

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 82

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

informuje:

informacja 19 06 2020

WPROWADZENIE STOPNI ALARMOWYCH NA TERENIE RP

OGŁOSZENIE
O WPROWADZENIU STOPNI ALARMOWYCH NA TERENIE RP

Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.
Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

  • informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
  • informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.);
  • informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych.

Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

Podkategorie

POLICJA